PRVA STRAN | ZGODOVINA | A. B. JEGLIČ


 

Nadškof dr. Anton Bonaventura Jeglič

Iz begunjske župnije je izšel velik Slovenec in goreč pastir, nadškof dr. Anton Bonaventura Jeglič. Rodil se je 29. maja 1850 pri Pogorevčku v Begunjah. Krščen je bil v domači cerkvi sv. Urha, kjer je 3. avgusta 1873 pel novo mašo, biserno mašo pa obhajal leta 1933. Po novi maši je bil Anton Bonaventura Jeglič v Begunjah kaznilniški kurat. 

14. julija 1897 je bil izbran za naslovnega škofa siunitskega. Posvečen je bil v Sarajevu 12. 9. 1897. Cesar Franc Jožef ga je 11. 2. 1898 predlagal za ljubljanskega škofa namesto Jakoba Missie, Sveti sedež ga je potrdil 24. 3. 1898, ljubljansko škofijo pa je prevzel v posest 22. 5. 1898. Vodil jo je do upokojitve leta 1930, ko se je umaknil v Gornji Grad. Leta 1932 se je preselil v samostan k cistercijanom v Stično, kjer je na prvi petek, 2. julija 1937 umrl. 

V oporoki je 25. novembra leto prej zapisal: "Dušo izročim po rokah Device in Matere Marije presveti Trojici, v katero sem zmeraj odkrito veroval in jo častil." Škof Gregorij Rožman je v spomin Marijinemu častilcu Jegliču kmalu po njegovi smrti zapisal: "Zveličanje duš in večjo božjo čast je hotel Jeglič doseči po Mariji. Trditi morem, da ni ničesar storil brez Marije. Za vsak svoj korak in odločitev se je priporočil Njej. Pred Jezusa je vedno stopil ob roki svoje nebeške Matere.«

Škof Jeglič je nastopil svojo služno v zelo razgibanem trenutku življenja Cerkve in sploh celotne družbe. Svet se je takrat soočal z novimi filozofskimi tokovi, s praktičnimi učinki novih odkritij znanosti, tehnike in industrializacije, kar je vplivalo na razna socialna vprašanja. Znotraj Cerkve so se porajale pobude za prenovo filozofskega in teološkega študija, pobude za poglabljanje verskega življenja, pobude za bolj organizirano in poglobljeno delovanje duhovščine na različnih področjih: v domači župniji, družini, raznih združenjih, v pastoralnem področju ter misijonih.

Izredno veliko delo je opravil v škofiji z organiziranjem življenja in delovanja duhovnikov in vernikov. Objavljal je poslanice, pastirska pisma, uvedel seje dekanov in prirejal škofovske sinode; spodbujal verske in posvetne organizacije, razne bratovščine in Marijine kongregacije; v slovenskem narodu pa je znan kot mecen šolstva, branitelj narodnih pravic ter pisatelj knjig verske in vzgojne vsebine.

Največje njegovo versko prosvetno delo je ustanovitev Zavoda sv. Stanislava, škofijske gimnazije in konvikta v Šentvidu nad Ljubljano, ki jo je Jeglič odprl jeseni 1905, v letu 1914 pa so prvi dijaki te gimnazije opravili maturo. 

V zvezi z ustanovitvijo Zavoda sv. Stanislava in prve slovenske gimnazije v Šentvidu leta 1905 je Jeglič zapisal: Posebno sem zaupal v Marijino pomoč in božjo previdnost. Prišel sem večkrat v silne težave, a iz vseh me je rešil Gospod. Zavod, moja ljubezen, dosti bolečin, pa tudi veselja, sem imel z njim. Dolgo sem ga nosil v srcu. V Lurdu sem iskal nasveta pri Materi Božji. Zavod stoji. Zidali so ga duhovniki in slovensko ljudstvo, pa nihče drug."

Cistercijanom v Stični, kjer je zadnja leta prebival, je za svoj zadnji god leta 1937 dejal: "Kakor sem tukaj na zemlji izpred tabernaklja vodil svoj narod, tako bom tudi v nebesih pri Kristusu in Mariji posredoval za svojo domovino."

Škof Gregorij Rožman je v spomin Marijinemu častilcu Jegliču kmalu po njegovi smrti zapisal: "Zveličanje duš in večjo božjo čast je hotel Jeglič doseči po Mariji. Trditi morem, da ni ničesar storil brez Marije. Za vsak svoj korak in odločitev se je priporočil Njej. Pred Jezusa je vedno stopil ob roki svoje nebeške Matere. Ko je potoval iz Bosne v svojo ljubljansko škofijo, se je grede ustavil na Trsatu. Tam je opravil duhovne vaje in se tako v okrilju Božje Matere pripravil na veliko delo v ljubljanski škofiji. Vsako leto vsaj enkrat je pohitel potem iz Ljubljane na Trsat, da se je tam zopet priporočil Marijini priprošnji.

Ker je iz lastne izkušnje poznal moč Marijine priprošnje in blagodejen vpliv Marijinega češčenja, je mladim nenehno priporočal to češčenje. Po njegovem prizadevanju je ljubljanska škofija postala kakor lep cvetlični vrt. V vsaki župniji je bila ustanovljena Marijina družba. Zadnji njegov poziv pred smrtjo je bil: Povsod Boga in Devico Marijo!"

V svojem dnevniku je zapisal: "Nežno ljubezen do Device Marije so mi vcepili dobra mati. Molitev za čistost in pomoč v smrtni uri, ki so me je naučili, molim še zdaj."